Niezalogowany
zmień rozmiar:

Ustalonyprzez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty harmonogram postępowaniarekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023


Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w terminie od 16 maja 2022 od godz. 8.00 do 20 czerwca 2022 do godz. 15.00.

UWAGA :

tylko od 16 do 31 maja 2022 można składać w systemie elektronicznym NABO wnioski do:

  • klasy dwujęzycznej i klasy DP z maturą międzynarodową dotyczy I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi. Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów do w/w klas odbędzie się 08 czerwca 2022r. godz. 13.00 w siedzibie szkoły. Podanie wyników 15 czerwiec 2022 r.

  • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej i klasy o profilu sportowym dotyczy IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi. Test sprawnościowy do w/w klas odbędzie się 09 czerwca 2022r. godz. 14.00 w siedzibie szkoły. Podanie wyników 15 czerwiec 2022 r.

WAŻNE: PODSTAWĄ DO DOPUSZCZENIA KANDYDATÓW DO EGZAMINÓW JEST ZŁOŻENIE WNIOSKÓW NABOROWYCH W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM NABO w terminie od 16 do 31 maja 2022r.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić o  świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminach od 24 czerwca do 13 lipca 2022r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 21 lipca 2022r. o godz. 12.00.
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 22 do 29 lipca 2022 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Nieprzedłożenie zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 01 sierpnia 2022r. o godz. 12.00Gmina Wałbrzych zapewnia możliwość odpłatnego zakwaterowania uczniów w internacie międzyszkolnym szkolnym, zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11a; szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. J.Kusocińskiego w Wałbrzychu (www.zs4.walbrzych.pl) oraz na portalu oświatowym Gminy Wałbrzych (www.edu.um.walbrzych.)
Rekrutacja ID: 151; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 899;